Kolejną, bardzo istotną rzeczą jest samo wykonywanie betonu wtedy gdy temperatura otoczenia jest w granicach 0 - -2 °C to nie jest jeszcze mróz, kruszywo nie jest zamrożone, więc w zasadzie można wykonywać roboty budowlane prawie normalnie. Zwrócić należy uwagę na temperaturę wody i cementu gdyż na temperaturę kruszywa już takiego wpływu nie mamy. Dobrze jest jeśli po wykonaniu betonu możemy go zabezpieczyć przed bezpośrednim wpływem zimna.

Najtrudniejszą operacją jest wykonywanie betonu gdy mróz już jest, a kruszywo, wodę i cement mamy zamrożone. Wtedy prace nad betonem stają się koszmarem, ale i z tym można sobie poradzić. Jeśli chodzi o kruszywo przewidując, że zamarznie stosuje się kilka metod zabezpieczenia,  jedną z nich jest zmagazynowanie wcześnie tj. w okresie letnim pod zadaszeniem, nie musi to być zabudowana hala, a wystarczy wiata z dachem. Kruszywo przez okres kilku miesięcy wyschnie na tyle, że później nie będziemy się martwić o wilgoć w nim zawartą, która to zamarza na mrozie. Inną metodą,  jeśli nie dysponujemy odpowiednim zadaszeniem, jest kruszenie i zdzieranie warstwy wierzchniej aby wydobyć kruszywo nie zamarznięte, natomiast specjalistyczne firmy betoniarskie używają do tego celu pary wodnej lub rurociągów z gorącą wodą.

Kolejnym problemem jest woda, jak wiadomo w ujemnych temperaturach zamarza, dlatego należy stosować wodę podgrzaną, nigdy bardzo zimą lub z bryłkami lodu, domieszkę dozujemy zgodnie z instrukcją i nie powinno być większych problemów z zabudową tak wykonanego betonu.

Instrukcja ITB mówi, że w warunkach obniżonych temperatur beton należy dobrze zabezpieczyć, to znaczy osłonić, zaizolować tak aby ciepło hydratacji mogło rozpocząć i kontynuować wiązanie. Beton źle wykonany nadaje się najczęściej do usunięcia co może być bardzo trudne i kosztować kilka razy więcej niż  konstrukcja , którą wykonaliśmy, dlatego warto się do tego przyłożyć nie lekceważąc wykonywanej pracy. Większość błędów jest wynikiem lenistwa lub niedbalstwa, może tez być wynikiem rutyny .To smutne ale  bardzo rzadko wykonanie złego betonu zdarza się z powodu zupełnego braku wiedzy, gdyż jeżeli ktoś nic o tym nie wie to tego najczęściej nie robi.

Pamiętać należy, że zarówno dobry jak i zły beton składa się z tych samych składników. Następnym przestępstwem wykonywanym na betonie jest przedozowanie lub niezadozowanie odpowiedniej ilości domieszki. Należy pamiętać, że producent  przeprowadził czasami długoletnie badania nad domieszką , badał ilości które mogą być bezpiecznie dozowane, robił to w różnych temperaturach otoczenia , sprawdzał wpływ ilości wody, ilości cementu, sprawdził przeróżne rodzaje kruszyw i po przeprowadzeniu badań uzyskał informację ,że daną domieszkę najlepiej stosować w pewnej podanej na opakowaniu ilości. Więc nie wolno stosować dawek 2 lub 10, razy większych lub mniejszych bo wydaje nam się, że tak będzie lepiej. Będzie dużo gorzej lub całkiem źle.

W przypadku przedozowania  najczęściej doprowadza się do znacznego wydłużenia czasu wiązania lub całkowitego braku wiązania betonu, spowodowane jest to zmianą składu chemicznego betonu. W  przypadku ograniczenia ilości domieszki spowoduje to całkowity brak zabezpieczenia betonu przed mrozem i doprowadzenie do jego uszkodzeń czasami takich ,że  będą zagrażały zniszczeniem konstrukcji .Ale nie samą domieszką beton żyje.

W zimie najlepiej stosować czyste cementy CEM I lub z małą liczba dodatków CEM II, gdyż charakteryzują się one szybszym wiązaniem i wydzielaniem większego ciepła. Koniecznym jest też zwiększenie ilość cementu w betonie, ma to na celu zwiększenie i utrzymanie przez dłuższy okres czasu właściwego ciepła hydratacji, które jest głównym mechanizmem wiązania betonu. Zalecana  minimalna ilość cementu w 1m3 betonu to 300 kg

Firmy, betoniarnie korzystają z usług laboratoriów budowlanych, które na bieżąco sprawdzają jak kształtuje się proces wiązania i wytrzymałość betonu w zależności od temperatur otoczenia i stale regulują  ilości dozowanego cementu.

Podsumowując:

Domieszka FLUX ZIMOWY pozwala z powodzeniem prowadzić prace betoniarskie gdy temperatury otoczenia dochodzą do - 8°C .Niezbędne jest jednak bezwzględne przestrzeganie podstawowych reguł obowiązujących przy takich pracach w warunkach zimowych, tzn;

  • stosowanie odpowiedniej ilości i gatunków cementu
  • stosowanie podgrzewanej wody i nie zamarzniętych kruszyw
  • temperatura wbudowywanej mieszanki betonowej  powinna być wyższa niż 8 °C
  • podłoże, zbrojenie i szalunki nie mogą być zamrożone lub zaśnieżone
  • całą powierzchnię ułożonego betonu należy równomiernie osłonić przed utratą ciepła tym lepiej im cieńszy element i bardziej narażony na działanie mrozu (szczególnie stropy i słupy)

 

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum