Stosowanie domieszek jest niewątpliwie poparte szerokimi aspektami ekonomicznymi. Można bowiem uzyskać beton o dużo lepszych parametrach zwłaszcza jeżeli chodzi o wytrzymałość i trwałość konstrukcji.

Jeżeli chodzi o stosowanie domieszek to w krajach wysoko uprzemysłowionych, o wysokiej kulturze budownictwa jak USA, Japonia, Niemcy 70 - 80 % wszystkich betonów produkowanych jest z udziałem domieszek chemicznych. Polska obecnie odrabia całe dziesięciolecia izolacji od nowych technologii w okresie PRL-u. Szacuje się że obecnie ok. 20 % betonów wykonywanych w naszym kraju produkowane jest z udziałem domieszek.

Podstawowym celem zastosowania domieszek jest polepszenie właściwości świeżej mieszanki oraz cech stwardniałego betonu. Domieszki przez całe dziesięciolecia były klasyfikowane wg. różnych kryteriów np. wg. grupy pochodzenia składnika aktywnego, wg. sposobu działania na mieszankę, wg. cech korygowanych w  betonie dojrzałym, itp.

Od 2004 r  obowiązuje nowa norma PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Definicje i wymagania.

Norma ta dzieli domieszki na grupy ze względu na skutki ich działania oraz dokładnie określa zakres jej oddziaływania na mieszankę i beton dojrzały.

 • redukujące ilość wody -uplastyczniające
 • znacznie redukujące ilość wody -upłynniające
 • zwiększające więźliwość wody
 • napowietrzające
 • przyśpieszające wiązanie
 • przyśpieszające twardnienie
 • opóźniające wiązanie
 • uszczelniające
 • kompleksowe (opóźniające wiązanie-uplastyczniające)
 • kompleksowe (opóźniające  wiązanie-upłynniające)
 • kompleksowe (przyśpieszające wiązanie-upastyczniające)

 

Warto dodać, że zgodnie z prawem wszystkie domieszki dostępne na rynku powinny posiadać deklarację zgodności z w/w normą i powinny być oznaczone znakiem CE

Stosowanie domieszek z niepewnych źródeł, rozprowadzanych często na giełdach i targowiskach w nieoryginalnych opakowaniach może w skrajnych przypadkach doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Bezwzględnie należy pamiętać, że niewłaściwe użycie nawet najlepszych domieszek chemicznych może wywołać skutki odwrotne od zamierzonych, zatem należy ściśle przestrzegać informacji dostarczonych przez producenta, zwłaszcza jeżeli chodzi o dozowanie maksymalne danej domieszki, termin jej przydatności do użycia oraz warunki przechowywania.

W przypadku betonów projektowanych konieczne jest wykonanie prób technologicznych przez wykwalifikowanych technologów, celem dokładnego określenia oddziaływania domieszki z konkretnym gatunkiem zastosowanych  cementów i kruszyw.

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum