Produkty

FLUX-2

FLUX-2 - uniwersalny plastyfikator do barwionych betonów i zapraw.

FLUX-2 jest uniwersalnym plastyfikatorem stosowanym w budownictwie do wytwarzania betonów i wylewek cementowych.

 

Zastosowanie:

  • do silnego uplastycznienia i poprawy urabialności betonu barwionego przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej pow. 18%
  • do wytwarzania barwionych betonów towarowych, wszystkich klas do wytwarzania kolorowej galanterii betonowej takiej jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, ściany oporowe, dochówki cementowe, beton matrycowany
  • do wykonywania wylewek ułatwiając ich poziomowanie, w tym do wylewek przy ogrzewaniu podłogowym


Właściwości fizyczne materiałów wykonanych z użyciem FLUX-2:

FLUX-2 utrzymując właściwą ilość wody w barwionej mieszance betonowej zapobiega jej przedozowaniu. Dzięki tej właściwości przy wypełnianiu form betonem i zawibrowaniu ich na powierzchni nie pojawia się woda . W trakcie mieszania w masie betonowej powstają pęcherzyki powietrza, podczas hydratacji krystalizują się i przecinają kapilary pionowe tak niepożądane w strukturze betonu. Te i inne zjawiska powodują wzrost wytrzymałości betonów i zapraw cementowych na zginanie i ściskanie o co najmniej 30% w porównaniu z betonem kontrolnym.

Dodatek zapobiega również przyklejaniu się betonu do stempli. Doskonałe uplastycznienie mieszanek ułatwia rozprowadzanie masy w robotach betoniarskich. W każdym elemencie wykonanym z dodatkiem superplastyfikatora uzyskuje się wysokie zagęszczenie mieszanki oraz gładką i jednorodną powierzchnię. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu FLUX-2 są mrozoodporne i mało nasiąkliwe. FLUX-2 bardzo ułatwia pompowanie i przelewanie betonu. Zmniejsza do minimum wycie zbiornika betoniarki i pomp. Utrwala barwę mieszanki betonowej.


Właściwości chemiczne:

FLUX-2 jest substancją zwilżającą zmniejszającą napięcie powierzchniowe, ekologicznie czystą, nie powoduje podrażnień alergicznych w kontakcie ze skórą. Jest substancją czynną, łatwo penetrującą. Nie powoduje zabrudzeń na skórze i ubraniach. Przy zabrudzeniu spłukać wodą.


Sposób użycia:

Preparat dodajemy bezpośrednio do wody zarobowej w zależności od stosowanej technologii w ilości od 0,5% do 0,6% w stosunku do użytego cementu.


Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,5 do 0,6 litra preparatu.


Bezpieczeństwo pracy:

FLUX-2 jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.


Opakowania:

FLUX-2 jest pakowany w kanistry 1L, 5L, 10L beczki 200 oraz kontenery 1000.
Przechowywać w temperaturze 5 - 25°C .
Nie zamrażać.


Dane techniczne:

Barwa biała
Stan skupienia - ciecz
Temperatura krzepnięcia - -20°C
Wskaźnik ph w temp 20°C - 5,8 -7,8
Substancja niepalna
Temperatura przechowywania 5- 25°C
Trwałość 1 rok

 

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych dokumentach: 

 

ikona pdf Deklaracja Właściwości Użytkowych

 

Szanowni Państwo, aby otrzymać Kartę Charakterystyki naszych produktów, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt".
W treści wiadomości prosimy o podanie nazwy produktu oraz dokumentu, który Państwa interesuje.

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum