Produkty

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK - uniwersalny plastyfikator do betonów i zapraw.

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK  jest uniwersalnym plastyfikatorem stosowanym w budownictwie do wytwarzania betonów, zapraw i wylewek cementowych ułatwiających poziomowanie.

 


Zastosowanie :

  • do uplastycznienia i poprawy urabialności betonu przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej pow. 18%
  • do wytwarzania galanterii betonowej takiej jak : kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, drogowe, itp.
  • do wykonywania wylewek podłogowych ułatwiając rozprowadzanie i poziomowanie, nieodzowny przy ogrzewaniu podłogowym .


Właściwości betonów wykonanych z użyciem PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK:

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK utrzymując właściwą ilość wody w mieszance betonowej zapobiega jej przedozowaniu , poprzez silne uplastycznienie ograniczamy znacznie ilość wody zarobowej. Dzięki tej właściwości przy wypełnianiu form betonem i zawibrowaniu na powierzchni nie pojawia się woda. W trakcie mieszania pojawiają się w mieszance drobne pęcherzyki powietrza, które po procesie hydratacji skrystalizowane przerywają kapilary pionowe tak szkodliwe w stwardniałym betonie.

Te i wiele innych pozytywnych właściwości PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK powodują znaczny wzrost wytrzymałości betonu na zginanie i ściskanie o co najmniej 30% w stosunku do betonu kontrolnego. Plastyfikator zapobiega przyklejaniu się betonu do stempli. Formy, w których następuje kształtowanie materiału nie trzeba dodatkowo smarować. Doskonałe uplastycznienie mieszanek ułatwia rozprowadzanie masy w robotach betoniarskich .

W każdym elemencie wykonanym z dodatkiem plastyfikatora uzyskuje się wysokie zagęszczenie mieszanki oraz gładką i jednorodną powierzchnię. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK są mrozoodporne i mało nasiąkliwe. PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK bardzo ułatwia pompowanie i przelewanie betonu. Zmniejsza do minimum wycie zbiornika betoniarki i pomp. Nie zmienia barwy mieszanki betonowej.


Właściwości chemiczne:

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK jest substancją zwilżającą, redukującą napięcie powierzchniowe, ekologicznie czystą nie powoduje podrażnień alergicznych w kontakcie ze skórą. Jest substancją czynną, łatwo penetrującą. Nie powoduje zabrudzeń na skórze i ubraniach.


Sposób użycia:

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK należy dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki betonowej - bardziej urabiając.
Przykład stosowania: na 100kg użytego cementu do wody zarobowej dodajemy 0,3 l do 0,6 płynu


Bezpieczeństwo pracy:

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK jest substancją nie toksyczną i nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy. W przypadku kontaktu preparatu z oczami lub ustami przemyć czystą wodą.


Opakowania i magazynowanie:

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK jest pakowany w kanistry 1, 5,10 l oraz beczki 200 i kontenery 1000 l. Przechowywać w temperaturze 2 - 25°C .

Nie zamrażać.

Trwałość 1 rok od daty produkcji.


Dane techniczne:

  • Stan skupienia - ciecz
  • Barwa - bezbarwna
  • Temperatura zamarzania -2°C
  • Maksymalne zalecane dozowanie 0,6 %

 

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych dokumentach:

 

ikona pdf Deklaracja Właściwości Użytkowych

 

Szanowni Państwo, aby otrzymać Kartę Charakterystyki naszych produktów, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt".
W treści wiadomości prosimy o podanie nazwy produktu oraz dokumentu, który Państwa interesuje.

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum