Produkty

 

DOMIESZKA DO ZAPRAW - ZAP LATO

 

DOMIESZKA DO ZAPRAW - ZAP LATO poprawia urabialność w zaprawach tynkarskich i murarskich, jest to doskonały dodatek napowietrzajaco upłynniający.

DOMIESZKA DO ZAPRAW - ZAP LATO to dodatek napowietrzająco upłynniający. Doskonały środek upłynniająco-uplastyczniający w robotach tynkarskich i murarskich.

 


Zastosowanie domieszki do zapraw - lato pozwala w znakomity sposób uprościć wykonywanie robót tynkarskich. DOMIESZKA DO ZAPRAW - ZAP LATO poprzez zwiększenie wiąźliwości wody zapobiega szybkiej utracie wody do otaczającego środowiska, co znacznie poprawia warunki układalności i obróbki (zacierania) zaprawy. Jednocześnie wydłuża okres urabialności zapraw.

 

Należy pamiętać, że domieszkę dodaje się do : WODY ZAROBOWEJ


Zaprawy murarsko - tynkarskie z DOMIESZKĄ DO ZAPRAW - ZAP LATO:

 

1. RODZAJE TYNKÓW I ZAPRAW

Rozróżnia się następujące rodzaje tynków i zapraw.

 

W zależności od miejsca wykonania:

  • tynki zewnętrzne
  • tynki wewnętrzne

 

W zależności od rodzaju użytej zaprawy:

  • wapienne
  • cementowo-wapienne
  • cementowe
  • gipsowo-wapienne
  • gipsowe

 

2. ZASTOSOWANIE

Do zapraw cementowych o dużej wytrzymałości i odporności na czynniki zewnętrzne, trudno urabialne.
DOMIESZKA DO ZAPRAW - ZAP LATOskutecznie uplastycznia zaprawy cementowe, nadając im plastyczność i dobrą urabialność.
Te właściwości powodują znaczne ograniczenie wody w zaprawie. Zmniejszenie wskaźnika w/c powoduje, że niższy stopień hydratacji dla przerwania ciągłości kapilarnej korzystnie poprawia efektywność hydratacji, co zwiększa wytrzymałość oraz ograniczenie wypływu wody z mieszanki.
Skutkiem tego otrzymujemy tynk twardy, mrozoodporny, nie nasiąkliwy, bez widocznych mikropęknięć tzw. pajęczynki.
DOMIESZKA DO ZAPRAW - ZAP LATO ogranicza skutecznie występowanie wykwitów węglanu wapnia na murach, cegłach oraz tynkach.

 

3. SPOSÓB UŻYCIA

Gdy w betoniarce mamy wymieszany cement z kruszywem, wówczas do wody zarobowej lub jej części wsypujemy DOMIESZKĘ DO ZAPRAW - ZAP LATO i mieszamy ok.3 minuty, następnie wlewamy wodę z dodatkiem do betoniarki. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji (do obrzutki konsystencja rzadsza, a do tynku wierzchniego konsystencja gęstsza) Gdy po dodaniu wody z dodatkiem w dalszym ciągu zaprawa jest zbyt gęsta, to do betoniarki dolewamy małymi porcjami wodę, lecz już bez dodatku i mieszamy do uzyskania zamierzonej gęstości.

Pamiętajmy jednak, że czas mieszania zaprawy z DOMIESZKĄ DO ZAPRAW - ZAP LATO ma istotny wpływ na gęstość zaprawy (czas mieszania dłuższy - konsystencja rzadsza)

Zastosowanie DOMIESZKI DO ZAPRAW - ZAP LATO w zaprawie cementowej pozwala uzyskać, tynki wysokich parametrach technicznych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych dokumentach: 

 

ikona pdf Deklaracja Właściwości Użytkowych

 

Szanowni Państwo, aby otrzymać Kartę Charakterystyki naszych produktów, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt".
W treści wiadomości prosimy o podanie nazwy produktu oraz dokumentu, który Państwa interesuje.

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum