Produkty

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY stosowany jest do wzmacniania słabych i porowatych podłoży gipsowych, cementowych, płyt gipsowo-kartonowych, tynków wapiennych, cementowo-wapiennych itp. Zalecany jest pod farby, kleje, szpachlówki oraz inne warstwy wykańczające. Grunt głęboko penetrujący jest to drobno cząsteczkowa dyspersja kopolimeru akrylowego z dodatkiem anionowych środków pomocniczych. Głęboko penetruje słabe i kruche podłoża, poprawia przyczepność klejów, tynków i farb. Zapobiega tworzeniu się pęcherzy i zbyt szybkiemu odprowadzaniu wilgoci w głąb podłoża. tworzy powłoki przepuszczalne dla pary wodnej.

 

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z brudu, kurzu i wszelkich nie związanych z nim trwale elemntów. Bezwzględnie usunąć należy plamy olejowe, fragmenty starych powłok malarskich, tapet itp. Nowe, świeże podłoża gruntować po całkowitym wyschnięciu.

 

Sposób użycia:

Gruntowanie wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża 10-25oC. Grunt nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Na bardzo chłonne i słabe podłoża zalecane jest nałożenie drugiej warstwy, bezpośrednio po pierwszym gruntowaniu, czyli na jeszcze wilgotne podłoże. Dobrze zagruntowane podłoże jest matowe i przy podarciu nie brudzi ręki. Dalsze prace można prowadzić po całkowitym wyschnięciu preparatu.

Średnia wydajność od 6 do 8m2 z 1 litra.

 

UWAGA:

Podane informacje nie zawalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.

 

Trwałość:

Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej.

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

 

Opakowanie:

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY pakowany jest w kanistry plastikowe 1l, 5l, 10l, 1000l.

 

Przechowywanie:

W miejscach nienasłonecznionych w temp. 5 do 25oC.

 

Szanowni Państwo, aby otrzymać Deklarację Właściwości Użytkowych lub Kartę Charakterystyki naszych produktów, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt”. W treści wiadomości prosimy o podanie nazw produktów, które Państwa interesują oraz wymagane dokumenty.

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum