Firma prowadzi działalność w branży chemii budowlanej od 1994r. W 2010 r. zmieniliśmy formę prawną ze spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na fachową i kompleksową obsługę klientów. Wraz z rosnącymi potrzebami rynku poszerzamy swoją ofertę i unowocześniamy linie technologiczne a dzięki posiadaniu w swoich strukturach laboratorium badawczo-rozwojowego systematycznie prowadzimy prace badawcze w celu zaproponowania naszym klientom innowacyjnych produktów. Podkreślić warto, iż w badaniach i certyfikacji produktów uczestniczą tak renomowane jednostki jak: Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, AGH w Krakowie, Politechnika Śląska czy też BARG z Katowic. W 2005 roku firma certyfikowała System Zakładowej Kontroli Produkcji na produkcję domieszek do betonów i zapraw wydany i nadzorowany przez ITB w Warszawie. Produkowane domieszki oznaczone są znakiem budowlanym "B", dopuszczającym je do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz symbolem "CE" potwierdzającym zgodność produktu z normami europejskimi i dopuszczającym je do obrotu w całej Unii Europejskiej.

 

Mottem, które towarzyszy naszej firmie jest wiersz Johna Ruskina :

Nie ma prawie niczego na tym świecie,
czego ktoś nie mógłby zrobić trochę gorzej
i trochę taniej sprzedać,
a ludzie, którzy kierują się tylko ceną,
stają się sprawiedliwie ofiarą takich poczynań.

Niemądrze jest zapłacić za dużo,
ale jeszcze gorzej - zapłacić za mało.
Gdy płacisz za dużo,
tracisz trochę pieniędzy - to wszystko,
natomiast gdy płacisz za mało,
tracisz czasami wszystko,
ponieważ kupiony towar nie potrafi
spełnić przypisanego mu zadania.

Reguła gospodarki nie dopuszcza,
żeby za małą cenę otrzymać dużą wartość.
Jeżeli przyjmujesz tanią ofertę
musisz wliczyć w nią ryzyko,
na które sie decydujesz.

A jeżeli to czynisz,
to masz też wystarczającą ilość pieniędzy,
aby zapłacić za coś lepszego.
John Ruskin (1819-1890)

PODSTAWOWYMI WARTOŚCIAMI, KTÓRYMI KONSEKWENTNIE SIĘ KIERUJEMY SĄ:

  • JAKOŚĆ: Produkty najwyższej jakości - potwierdzone przez badania niezależnych ekspertów.
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Odpowiadamy za jakość naszych produktów, mamy pewność, że asortyment stanowiący ofertę firmy spełnia wszystkie wymagania i normy - mówiąc kolokwialnie: WIEMY, CO SPRZEDAJEMY!
  • SZACUNEK I UCZCIWOŚĆ: wobec współpracowników, klientów i kontrahentów są dla nas najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę, że właśnie te cechy stanowią naprawdę stabilny fundament działalności firmy.
 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum