Produkty

 

FROSTYNK

 

 

FROSTYNK - pozwala na tynkowanie i malowanie przy temperaturze 0°C oraz podwyższonej wilgotności powietrza.

 

 

 

 

Zalety stosowania :

  • skraca czas wiązania tynków i farb
  • nie zmienia koloru
  • nie zmienia właściwości fizycznych tynków i farb
  • prosty w aplikacji

 

Do tynków i farb:

  • akrylowych
  • silikonowych
  • silikatowych
  • winylowych
  • akrylowo - styrenowych

 

Dozowanie:

1% wagi tynku i 1,5% wagi farby, czyli na 25 kg opakowanie tynku - 250 ml (zawartość całej butelki) preparatu; na 10 litrowe opakowanie farby - 150 ml preparatu. Po dodaniu należy dokładnie wymieszać.

UWAGA:

Przy wilgotności powietrza powyżej 80%, uzycie środka może spowodować zatrzymanie wiązania tynków i farb.W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczenia należy zadbać o dobrą wentylację. Należy zachować podstawowe środki ochrony, stosować okulary, rękawice ochronne, nie wdychać oparów. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę . Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

 

Opakowania:

Dostępne opakowania - 250 ml.

 
Trwałość:

24 m-ce od daty produkcji podanej na opakowaniu. data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.


Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 0°C do +25°C. Chronić przed przegrzaniem.

 

Szanowni Państwo, aby otrzymać Deklarację Właściwości Użytkowych lub Kartę Charakterystyki naszych produktów, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt”. W treści wiadomości prosimy o podanie nazw produktów, które Państwa interesują oraz wymagane dokumenty.

 

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum