Produkty


Zastosowanie:
worek megabet
MEGABET 72H jest specjalistycznym spoiwem do wykonywania szeroko rozumianych prac budowlanych w tym naprawczo remontowych. Przeznaczony jest do ręcznego lub maszynowego wykonywania podlewek, nadlewek, wzmocnień łączących słupy z fundamentem, wykonania lub wzmocnienia murów i płyt fundamentowych, naprawy lub wzmocnienia stropów monolitycznych i kanałowych, wykonanie lub naprawa belek podsuwnicowych, zalewania dylatacji posadzkowych i wielu tego typu robót. Kontrolowana ekspansja spoiwa max. do +2,5 mm/mb, pozwala stosować ją także jako wylewki pod maszyny, uszczelnienie połączeń elementów prefabrykowanych, czy wykonywanie zakotwień czyli tam gdzie jest konieczne połączenie siłowe.

Właściwości:

  Wytrzymałość na ściskanie   C60
  Wytrzymałość na zginanie   F4
  Odporność na ścieranie wg Böhmego   A9
  Spęcznienie (warunki wilgotne)   Typ CC+ 2,0 mm/m po 28 dniach
  Maksymalna grubość wypełniaczy   3 mm
  Reakcja na ogień   A1fI
  Skurcz (warunki suche)   Typ CC – 0,6 mm/m po 28 dniach
  Wydzielanie substancji korozyjnych   CT

 

  • możliwość wchodzenia po 24 h, pełne obciążenie po 72 h 30 MPa
  • bardzo wysoka końcowa wytrzymałość na ściskanie pow. 60 MPa
  • bezskurczowa, wodo i mrozoodporna
  • odporna na ścieranie
  • łatwa w użyciu w szerokim zakresie grubości od 5 do 80 mm

 

Przygotowanie podłoża:
Oczyszczenie powierzchni betonowych i stali zbrojeniowej przez piaskowanie, odbicia głuchych i odspojonych miejsc. Dokładne zmycie wodą pod ciśnieniem oczyszczonej powierzchni.

 

Wykonanie powłok spoiwem MEGABET 72H:

W przypadku wykonywania spoiną robót związanych z podłożem, powierzchnia powinna być wysezonowana i dokładnie oczyszczona z wszystkich zabrudzeń. Podłoża chłonne i kruche należy zagruntować preparatem FORMPLAST hydro w rozcieńczeniu 1:3 z wodą. Podczas wylewania posadzki należy wykonać elastyczne dylatacje obwodowe ścian i słupów, a przy powierzchniach powyżej 40 m2 także dylatacje pośrednie, które po 14 dniach następnie zalewamy ponownie spoiwem MEGABET 72H (wymagana konsultacja z Technologiem)

MEGABET 72H wsypać do ściśle odmierzonej ilości wody, 2,25 – max 3,0 litra na worek 25 kg i dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do użycia przez ok. 60 min.

Prace można wykonywać w temperaturze od +5 do +25 ˚C. Optymalny czas zacierania powierzchni ustalić indywidualnie na podstawie grubości warstwy i temperatury otoczenia.

 

Pielęgnacja:
Warunkiem koniecznym do uzyskania właściwych parametrów jest odpowiednia jej pielęgnacja Proces ekspansji trwa od 7 do 14 dni, co jest uzależnione od temperatury otoczenia i rodzaju pielęgnacji betonu.

Przez pierwsze 7 dni beton należy utrzymywać w stanie podwyższonej wilgotności poprzez przykrycie folią lub intensywne zraszanie do 14 dni.

Zużycie:
Średnio 25 kg suchej zaprawy na 1,25 m2 o grubości warstwy 10 mm

Warunki BHP:
MEGABET 72H jest materiałem bezpiecznym w transporcie i składowaniu. W czasie pracy należy postępować tak jak z zaprawami cementowymi. MEGABET 72H zawiera cement, który w kontakcie z potem może powodować podrażnienia i reakcje alergiczne u osób wrażliwych na składniki produktu. Należy używać rękawic i okularów ochronnych.

Czyszczenie narzędzi:
Wszelkie narzędzia należy zmywać wodą. 

Dostępne opakowania:
Worek 25kg

Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach suchych. Chronić przed wilgocią.

Okres przydatności:
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

UWAGA!

Temperatura otoczenia i wilgotność powietrza mają istotny wpływ na czas wiązania i schnięcia podkładu.

Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań oraz wykonywania robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych dokumentach: 

 

ikona pdf Karta techniczna produktu 

ikona pdf Deklaracja Właściwości Użytkowych str. 1

ikona pdf Deklaracja Właściwości Użytkowych str. 2

 

Szanowni Państwo, aby otrzymać Kartę Charakterystyki naszych produktów, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt".
W treści wiadomości prosimy o podanie nazwy produktu oraz dokumentu, który Państwa interesuje.

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum