Produkty

Azotan wapnia
Azotan wapnia

AZOTAN WAPNIA 45% roztwór - Calcium nitrate Ca(NO3)2

AZOTAN WAPNIA stosuje się:

  • w budownictwie jako składnik domieszek do betonu
  • w postaci rozcieńczonej jako nawóz azotowy przy uprawach doglebowo i dolistnie.

 

Przechowywać - w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem.

 

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum