Trzeba zaznaczyć ,że szczelny beton to nie tylko beton , który nie przepuszcza wody, należy pamiętać, że na powierzchni betonów nieszczelnych lub łatwo przesiąkliwych pojawiają się różnego rodzaju wykwity w postaci trudno usuwalnych nalotów węglanowych, pojawiają się również naloty pleśniowe i grzybowe. Spowodowane jest to opadem atmosferycznym oraz podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu. Te problemy nabierają szczególnego znaczenia przy wytwarzaniu betonów barwionych i ozdobnych takich jak kostka brukowa czy różnego rodzaju galanteria betonowa - doprowadzając do dyskwalifikacji wyrobu. Ponadto beton łatwo nasiąkliwy w warunkach zimowych może ulec szybkiemu zniszczeniu zagrażając trwałości każdej budowli.

Istotną rzeczą ,o której rzadko się dyskutuje jest wchłanianie przez nieszczelny beton substancji mu szkodzących , najbardziej znanymi są różnego rodzaju chlorki ,które powodują nie odwracalne straty wywołując korozję betonu i korozję stali zbrojeniowej , kolejnymi to alkalia oraz zarodniki grzybów powodujące degradację biologiczną betonu.

W naszym długoletnim doświadczeniu spotkaliśmy się z wyrobami betonowymi, które w krótkim czasie po zabudowaniu pokryły się wszelkimi możliwymi nalotami łącznie z mchem , czego efektem były bardzo kosztowne reklamacje. Jest to dowód ,że warto stosować odpowiednie domieszki aby otrzymywać beton o planowanych właściwościach.

Bardzo często projektanci myśląc o szczelnym betonie mają na myśli wszelkiego rodzaju uszczelnienia pionowe i poziome,a przecież jest oczywistym ,że na placu budowy uzyskanie ciągłości uszczelnienia w ten sposób jest ogromnie kosztowne, bardzo trudne i czasochłonne, dlatego należy zabezpieczyć się przed skutkami przerwania tego typu uszczelnień stosując po prostu szczelny beton.

Hydroflux to domieszka stosowana już od wielu lat w budownictwie, posiada swoją ugruntowaną pozycję , jest domieszką sprawdzoną .Nowością jest natomiast domieszka HYDROFLUX DPP ( Design Performance Polimer) , która dodatkowo posiada wprowadzone związki polimerowe gwarantujące jeszcze lepsze uszczelnienie betonu .Badania wykazały wzrost wodoszczelności ze wskaźnika W- 4 do W - 10 przy jednoczesnym zmniejszeniu głębokości wnikania wody w beton. Inne parametry fizyczne betonu jak , wytrzymałość na ściskanie nie odbiegają od ustalonych norm.

Zasada działania domieszek HYDROFLUX opiera się na współdziałaniu reakcji chemicznych gdzie istotną rolę odgrywa obecność jonu wapniowego. Domieszka uszczelniająca reaguje ze składnikami cementu w wyniku tej reakcji powstają nierozpuszczalne w wodzie związki eliminujące chłonność kapilar.

Nie należy zapominać ,że w betonie mogą powstawać mikropęknięcia doprowadzając do rozszczelnienia konstrukcji ,co w efekcie może zniweczyć wkład włożony w wykonanie dobrego betonu, aby się przed tym zabezpieczyć firma MEEX CHEMIA BUDOWLANA zaleca stosowanie produkowanych przez siebie WŁÓKIEN do betonów i zapraw. WŁÓKNA te mają właściwość równomiernego rozmieszczania się w całej objętości mieszanki betonowej , zapewniając równomierny rozkład kruszyw, tym sposobem zabezpieczają beton przed powstawaniem rys skurczowych i mikropęknięć.

Pamiętajmy jednak, że zastosowanie nawet najlepszych domieszek chemicznych nie skompensuje błędów projektowanych lub wykonawczych popełnionych w trakcie prac betoniarskich np. dobór odpowiedniego cementu, kruszywa i pielęgnacji świeżego betonu, wykonania dylatacji, itp.

Certyfikaty Zakładowej Kontroli Jakości ZKP
Produkty Znakowane są znakiem CE oraz znakiem budowlanym B
Certyfikat RECYKLING - Błękitny Glob

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum