Podłoga jest częścią budynku, która użytkowana jest najczęściej, a występujące tam obciążenia są duże, częste i zmienne, zatem muszą zostać właściwie przeniesione na warstwę nośną podłogi, którą najczęściej jest płyta żelbetonowa stropowa lub ułożona na gruncie.

Ponadto ze względu na to, że ewentualne remonty podłogi wykonuje się znacznie rzadziej niż np. ścian, a podczas niego najczęściej wymienia się tylko warstwę użytkową podłogi, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwy sposób wykonania wylewki oraz zastosowanie jak najlepszej jakości materiałów. Poprawne wykonanie wylewki podkładowej decyduje o trwałości warstwy wierzchniej podłogi oraz o komforcie jej użytkowania przez długie lata.

WŁÓKNA do betonów i zapraw są mikrowłóknami polimerowymi (polipropylen) klasy Ib o strukturze fibrylowanej.

Głównym celem stosowania włókien pp , zwanych także mikrozbrojeniem rozproszonym, jest zapobieganie tworzeniu się rys skurczowych w świeżym betonie lub zaprawie. Działanie włókien jest znacznie bardziej skuteczne od stosowanych dotychczas siatek stalowych.

Włókna rozkładają się w sposób przypadkowy we wszystkich kierunkach i wszystkich płaszczyznach przekroju elementu betonowego, zatem ich działanie rozpoczyna się już od zewnętrznych krawędzi. Natomiast siatka stalowa ułożona jest na pewnej głębokości i tylko w jednej płaszczyźnie przekroju, zatem powstrzymanie rys następuje dopiero po ich  powstaniu i ?dojściu" do płaszczyzny ułożenia siatki. Rys.

Kolejną dużą zaletą stosowania WŁÓKNA do betonów i zapraw zamiast siatek stalowych jest prostota stosowania. Włókna dozujemy bezpośrednio do betoniarki lub mixokreta, a uzyskaną mieszankę transportujemy, układamy, zacieramy i pielęgnujemy jak zwykle.

Nie można zapomnieć o wykonaniu odpowiednich dylatacji wzdłuż ścian, kominów i słupów oraz właściwej pielęgnacji świeżej wylewki przez ok. tydzień.

Obecnie prawie wszystkie domy projektowane są tak, że trasy instalacji elektrycznej, wodnej oraz centralnego ogrzewania prowadzone są w podłodze, a dokładniej właśnie w wylewce.

W takich przypadkach układanie stalowych siatek zbrojących, oraz ich gięcie lub docinanie może łatwo spowodować uszkodzenie np. rury wodnego ogrzewania podłogowego.

Stosowanie zbrojenia z WŁÓKNA do betonów i zapraw eliminuje takie ryzyko, a układanie wylewki staje się szybsze i łatwiejsze. Należy dodać, że parametry wylewki podłogowej dodatkowo podnosi PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK zalecany do warstw podkładowych z ogrzewaniem podłogowym.

Zastosowanie WŁÓKNA do betonów i zapraw powoduje szereg bardzo korzystnych oddziaływań, miedzy innymi:

 • znaczną redukcję pęknięć plastycznych
 • zwiększenie odporności na ścieranie
 • zmniejszenie nasiąkliwości
 • zwiększenie mrozoodporności
 • zwiększenie odporności na zginanie
 • włókna są obojętne chemicznie i magnetycznie oraz nie ulegają korozji

Zalety wynikające ze stosowania zbrojenia polipropylenowego są tak duże, że są stosowane z powodzeniem przy prawie wszystkich rodzajach robót betoniarskich, między innymi: wylewki cementowe, masy naprawcze, zaprawy tynkarskie, mieszanki torkretowe, elementy prefabrykowane, ściany i fundamenty żelbetonowe, posadzki przemysłowe, obiekty inżynierii drogowej i mostowej.

WŁÓKNA do betonów i zapraw produkowane są w długościach od 6 do 36 mm, zaś długość włókien dobiera się w zależności od grubości minimalnego przekroju wykonywanego elementu, np.

 • 6 i 12 mm - zaprawy tynkarskie, cienkowarstwowe masy naprawcze
 • 19 mm - wylewki połogowe, prefabrykaty małogabarytowe, galanteria
 • 25 mm - beton towarowy ogólnego zastosowania
 • 36 mm - duże masywy betonowe jak: fundamenty, stopy, zbiorniki

Zalecane dozowanie zbrojenia polipropylenowego to od 0,7 do 0,9 kg  na 1 m/3 mieszanki betonowej. Przedozowanie podanej ilości może spowodować skutki negatywne.

Dostępne opakowania :

 • woreczki 125g dozowanie na 50 kg cementu
 • woreczki 600 g dozowanie na 0,75 m/3 betonu
 • woreczki 900 g dozowanie na 1 m/3 betonu

 

WŁÓKNA do betonów i zapraw posiadają Aprobatę Techniczną nr AT/2005-03-1963 Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz atest PZH.

 

 
 
 

Firmy Partnerskie:

  Bast Polska   Kominy Centrum